Goede doel

De Zandvoort Circuit Run zet zich graag in voor een goed doel. Het goede doel van de Zandvoort Circuit Run is Stichting Ushersyndroom.

Ushersyndroom, ook wel syndroom van Usher genoemd, is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van zicht ervaren. Soms zijn er ook evenwichtsproblemen. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doof én blind. Ushersyndroom is de meest voorkomende vorm van erfelijke doofblindheid.

Stichting Ushersyndroom financiert hoopvol wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling voor mensen met Ushersyndroom door middel van ontvangen donaties en sponsorgelden. Het zou een groot goed zijn als jonge mensen met Ushersyndroom straks geen beperking meer hoeven te ervaren in horen én zien. Maar ook voor de volwassenen zou een behandeling een uitkomst zijn, waardoor deze mensen niet hun allerlaatste rest aan visus en gehoor hoeven te verliezen.

Meer informatie

Rotaryclub Zandvoort

Speciale aandacht wordt gegeven aan financiële bijdragen voor goede doelen. Uniek is de formule in ‘Zandvoort’, waarbij fundraising voor goede doelen in samenwerking met de Rotaryclub Zandvoort wordt georganiseerd. Donaties komen tot stand middels een vrijwillige bijdrage tijdens de inschrijving, speciale Rotaryteams en opbrengsten van parkeergelden op het Circuit Zandvoort. Enkele weken na afloop van de Zandvoort Circuit Run zal de Rotaryclub Zandvoort de opbrengst bekend maken.