• Informatie bewoners

Informatie bewoners

Om de Runner’s World Zandvoort Circuit Run op zondag 25 maart 2012 van 10:30 tot 17:30 uur een parcours aan te bieden is het gewenst om de Brederodestraat ten zuiden van het ing. Friedhoffplein, Prins Mauritsstraat, Boulevard Paulus Loot, Seinpostweg, Badhuisplein, Gasthuisplein, Kleine Krocht, Haltestraat, Zeestraat, ing. Kuidersstraat, Stationsplein, Van Speijkstraat, Burg. Van Alphenstraat af te sluiten voor verkeer.

De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2012-004752 2012/02/001081 verleend.

Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor de eerder genoemde straten kunnen daarom vanaf zaterdag 24 maart 2012 20:00 uur tot maandag 26 maart 2012 11:00 uur op het alle overige vergunningengebieden parkeren.

Kijk hier voor meer informatie over het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/02/001982 ligt ook ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies in de ontvangsthal.