Organisatie

De Runner’s World Zandvoort Circuit Run wordt georganiseerd door Le Champion, met ruim 20.000 leden één van de grootste sportverenigingen van Nederland. Le Champion organiseert jaarlijks zo’n 60 unieke hardloop-, fiets en wandelevenementen waarbij in totaal 250.000 deelnemers in actie komen.

Meer Le champion evenementen?
Bekijk hier

Rotaryclub Zandvoort
In samenwerking met de Rotaryclub Zandvoort wordt tijdens de Runner’s World Zandvoort Circuit Run fundraising georganiseerd. De Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary Service above Self.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De Rotaryclub Zandvoort heeft het initiatief genomen tot het organiseren van fundraising voor goede doelen in samenwerking met Le Champion. In 2008 en 2009 werd hiervoor ondermeer de Grand Prix Marathon Estafette georganiseerd speciaal voor (bedrijven) teams en was uniek in de wereld en was mede initiatiefnemer van het evenement.

Enkele weken na afloop van het evenement zal Rotaryclub Zandvoort het opgebrachte bedrag bekend maken.

De Rotaryclub Zandvoort heeft de volgende doelstellingen:

Het werven van financiële middelen voor een aantal goede doelen:
1. In 2018 zullen de gelden aangewend worden voor het door de Rotary geselecteerde goede doel: Fond Gehandicaptensport.
2. Het mede realiseren van een spectaculair meerjarig sportief evenement in Zandvoort in het kader van het door de gemeente Zandvoort geformuleerde beleid: Welness en Gezondheid.